Pla especial del catàleg del patrimoni històric-arquitectònic de Mataró II memòria històrica

Pla especial del catàleg del patrimoni històric-arquitectònic de Mataró II memòria històrica - Mataró: Ajuntament de Mataró. Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic 1981 - 59 p. : il.

Bibliogragfia


Patrimoni arquitectònic -- Mataró -- Catàlegs
Patrimoni històrico-artístic -- Mataró -- Catàlegs
Protecció de monuments
Urbanisme -- Mataró

C-726 PLA

Powered by Koha