L'arc romà de Berà

Dupré, Xavier

L'arc romà de Berà (Hispania Citerior) - Barcelona: Ausa 1994 - 321 p. : il. - Monografies de la Secció Històrico-Arqueològica .

A la part superior de la portada: Institut d'Estudis Catalans Bibliografia

8472832740


Arc de Berà (Tarragona)
Arcs de triomf -- Roda de Berà (Tarragona)

C-726 DUP

Powered by Koha