Proveir Barcelona :

Proveir Barcelona : el municipi i l'alimentació de la ciutat, 1329-1930 / Mercè Renom (editora) - Barcelona : Museu d'Història de Barcelona : Institut de Cultura : Ajuntament de Barcelona, 2016 - 432 p. il. ; 25 cm - Col·lecció pòsits ; 11 . - Col·lecció Pòsits ; 11 .

Referències bibliogràfiques

El proveïment alimentari de Barcelona en el context europeu i en la llarga durada / Crisis de subsistència i polítiques urbanes medievals / Els patrimonis senyorials i les xarxes de proveïment: l’exemple del llinatge Sant Climent a la baixa edat mitjana / Fiscalitat municipal i proveïment urbà baixmedieval: dues cares de la mateixa moneda? / La Catedral de Barcelona i el pa al segle XV: la Pia Almoina i la Casa de Caritat / Pa i política als segles XVI i XVII / El Consell municipal i el proveïment de cereals a la baixa edat mitjana / De la pastera a la taula: el pa a Barcelona durant l’edat mitjana / Vi i tavernes a la baixa edat mitjana a través de les ordinacions / Abastar de carn la ciutat a finals de l’edat mitjana / Pastures per als ramats de Barcelona als segles XVI-XVIII / La pesca i el proveïment de peix fresc / La confraria de pescadors de Barcelona, 1575-1650 / El comerç atlàntic i el proveïment de bacallà / L’horta i la volateria als mercats / El proveïment del pa sota el règim de Nova Planta / El pa al segle XVIII: continuïtats i canvis / De l’economia moral de les subsistències a l’economia de mercat: els debats a la França de finals del segle XVIII / Liberalisme i proveïment alimentari a la ciutat de Barcelona, 1820-1823 / La transformació liberal en l’àmbit jurídic i es seus efectes en els mercats alimentaris de Barcelona: el cas de la Boqueria / Les revoltes populars i les polítiques de proveïment alimentari a mitjan segle XIX / Les polítiques alimentàries dels ajuntaments del Sexenni, 1868-1874 / La construcció de mercats a la segona meitat del segle XIX: una resposta a diversos reptes / El control sanitari dels aliments a través dels escorxadors i les vaqueries urbanes Joaquim M Puigvert Solà -- Municipi i associacions de venedors i botiguers a principis del segle XX / Dos decrets liberalitzadors a l’evolució del consum de carn, 1800-1935 / El proveïment de cereals i farina de Barcelona durant el segle XIX / Les vaqueries, les empreses lleteres i el control municipal / El cooperativisme de consum: una temptativa d’autoabastiment proletari, 1866-1931 / Alimentació, salut i nivells de vida a la Barcelona industrial, 1820-1936 / Nutrició i gènere a la Barcelona obrera / Alimentació i salut de la població infantil / Mercè Renom -- Pere Benito Monclús -- Joan J Busqueta Riu -- Pere Verdés-Pijuan -- Pol Serrahima Balius -- Luis R Corteguera -- Juanjo Cáceres Nevot -- Antoni Riera Melis -- Manuel Sánchez Martínez -- Ramon A Banegas López -- Josep M Bringué Portella -- Mireia Comas Via i Teresa Vinyoles Vidal -- Mikel Soberón -- Francesc Valls-Junyent -- Mireia Comas Via i Teresa Vinyoles Vidal -- Marina López Guallar -- Gaspar Feliu Montfort -- Joan Tafalla Montferrer -- Ramon Arnabat Mata -- Bajet Royo i Elena Roselló Chérigny -- Joan Fuster-Sobrepere -- Marició Janué Miret -- Mercè Renom Pulit -- Montserrat Miller -- Manuel Guàrdia Bassols i José Luis Oyón Bañales, amb la col·laboració de Nadia Fava -- Pere Pascual Domènech -- Ismael Hernández Adell i Josep Pujol Andreu -- Ivan Miró Acedo -- Xavier Cussó Segura -- Cristina Borderías Mondéjar -- Francesc Muñoz Pradas i Roser Nicolau Nos


Alimentació--Història--Barcelona (Catalunya)
Aliments--Abastament--Història--Barcelona (Catalunya)
Alimentació--Història--Catalunya


Barcelona (Catalunya)--Abastament d'aliments--Història
Barcelona (Catalunya)--Condicions socials--Història

Powered by Koha