Barcelona Cultura

Declaración de Palma

Conclusions extretes de la reunió celebrada a Palma de Mallorca els dies 4, 5 i 6 de maig de 1972, pels representats dels serveis culturals i arxius històrics dels Col·legis Oficials d'Arquitectes d'Espanya


Patrimoni arquitectònic--Protecció--Espanya

--Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo

--Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo

719:72(460)

Powered by Koha