Estudis històrics sobre patrimoni arquitectònic

Estudis històrics sobre patrimoni arquitectònic Ceràmica medieval catalana. El monument, document Direcció: Antoni González Moreno-Navarro - Barcelona: Diputació de Barcelona. Institut d'edicions 1997 - 367 p. : il. ; 21 x 30 cm - Quaderns científics i tècnics de restauració monumental .

Actes de la Taula Rodona celebrada a Barcelona els dies 15 i 16 de novembre de 1994 En: Quaderns científics i tècnics, núm. 9

8477945101


Ceràmica medieval -- Catalunya
Patrimoni arquitectònic -- Conservació i restauració

Powered by Koha