Barcelona Cultura

I Bienal de Restauració Monumental L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) del 23 al 26 de novembre del 2000 Direcció: Antoni González Moreno-Navarro - Barcelona: Diputació de Barcelona. Institut d'edicions 2002 - 408 p. : il. ; 21 x 30 cm - Quaderns científics i tècnics de restauració monumental .

En: Quaderns científics i tècnics, núm. 13

8477948836


Patrimoni arquitectònic -- Conservació i restauració

Powered by Koha